Ako a kedy rozprávať o intimite a sexualite s deťmi

Ľudská intimita a sexualita jej jednou z prirodzených súčastí nášho života.

Napriek tomu, že každý rodič má s nimi neodmysliteľnú skúsenosť a vlastný postoj k nim, mnohokrát nám nieje jasné ako, čo a kedy dieťaťu povedať.

Práve táto prednáška Vám ponúka základné informácie, vytvorí priestor na zodpovedanie vašich otázok a získanie otázok a získanie istoty pri riešení témy vo vašej rodine.

Prednášku vedie ako obvykle: RNDr. Martina Vagačová / Efektívne rodičovstvo/

Termín: 21.Marca o 14:00 ( 1,5 hod)

Cena: 10,- eur do 16.3.2020, Od 17.3.2020 12,- eur/os.

Registrácia nutná!

info@retrokids.sk alebo na t.č.: 0917 700 200

Práve v dnešnej dobe digitálnych médií, ktoré sprostredkovávajú celú škálu informácií rôzneho druhu, je dôležité aby práve rodič bol tou osobou, ktorá tak dôležité a citlivé témy preberie..