Krúžky pre deti

„SMIEM PROSIŤ?“ – Tanečná škola Mirky Kosorínovej

BabyDance pre deti od 1-3 rokov

BabySalsa

Tanečná príprava pre deti od 3,5 r.

Spoločenské tance pre deti

Balet pre deti

Ľudové tance pre deti

Contemporary dance pre deti

Viac info na: www.smiemprosit.sk