Prednáška s RNDr. Martinou Vagačovou- Efektívne rodičovstvo

Opäť Vám prinášame ďalšiu zo série úspešných prednášok pre rodičov na výchovné témy s renomovanou odborníčkou, psychologičkou RNDr. Martinou Vagačovou tento krát na tému:

Ako získať spoluprácu s dieťaťom bez  zastrašovania, vyhrážania a podplácania

  • Dôvera v dieťa a seba
  • Atmosféra prijatia: rešpekt, úcta k sebe a dieťaťu
  • Spojenie

Termín prednášky: 23. NOVEMBER 14:00 (1,5 hod)

Cena 10 eur do 20. novembra a po 20. novembri a na mieste 12,- eur

Základné princípy budovania vzťahu medzi rodičom a dieťaťom.

Ide o spojenie na základe vzájomného rešpektu, prijatia a zodpovednosti.

Budeme hovoriť o tom, že vzťah je v rodičovstve nielen najdôležitejší, je tým čo robí výchovu účinnú a efektívnu). Deti s nami spolupracujú len preto, kým pre nich sme. Bez dôveryhodného vzťahu je ťažké vychovávať.

Prihlásiť sa môžete na č.: 0917 700 200 alebo prostredníctvom info@retrokids.sk