IBAN: SK 94 0200 0000 003  0736 6854
BIC (SWIFT): SUBASKBX
Všetky informácie o použití prostriedkov nájdete na stránke www.detomsrakovinou.sk
Ďakujeme!